Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja AJP na rok akademicki 2019/2020

Witaj drogi kandydacie !!!

Przy rejestracji musisz wypełnić formularz, po którym automatycznie wygeneruje się podanie na studia.
Przy wypełnianiu potrzebne będą:

 • dowód osobisty;
 • świadectwo dojrzałości;
 • dyplom wraz z suplementem lub indeksem (przy ubieganiu się na studia II stopnia);
 • zdjęcie (jak do dowodu osobistego) w formie elektronicznej w formacie JPG.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz identyfikator  UID i HASŁO   ( ZAPAMIĘTAJ JE ! ), będą potrzebne do każdorazowego logowania się w systemie i sprawdzenia czy zostałeś przyjęty na studia.
UWAGA !
Jeśli byłeś lub jesteś studentem, absolwentem, kandydatem z lat ubiegłych - POSIADASZ JUŻ NIU I HASŁO (zaloguj się po prawej stronie okna).

Rejestracja elektroniczna (czynna całą dobę), zostanie zakończona   9 sierpia 2019  o godzinie 15:00 (III tura).

 

 

Lista dokumentów, które należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym Wydziału prowadzącego dany kierunek

 • podanie wydrukowane po zarejestrowaniu się w systemie i podpisane;
 • świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub jego kopia potwierdzona notarialnie);
  •   kandydaci ze „starą maturą” (tzn. na świadectwie są oceny) dodatkowo świadectwo  ukończenia szkoły średniej;
  •   kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza  przysięgłego
 • dyplom wraz z suplementem lub indeksem (przy ubieganiu się na studia II stopnia), absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza  przysięgłego;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej na każdy wybrany kierunek / specjalność i formę studiów (wygenerowany przez system po zarejestrowaniu się);
 • 3 zdjęcia (jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu

 

Jeśli jesteś cudzoziemcem zapoznaj się z informacją dla kandydata - cudzoziemca na stronie uczelni pod tym adresem: Link

 

Terminy i miejsce rekrutacji 2019/2020

 • Termin: dokumenty przyjmowane będą od 24 czerwca 2019 r.
 • Miejsce rekrutacji: Punkty Rekrutacyjne w Bibliotece Głównej, ul. Chopina 52, otwarte w dni powszednie w godz. 10.00-16.00

Numery telefonów do punktów rekrutacyjnych w Bibliotece głównej AJP:
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:  (095) 727 95 43
Wydział Ekonomiczny: (095) 727 95 10
Wydział Humanistyczny  i Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu (095) 727 95 08
Wydział Techniczny: (095) 721 60 79

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie uczelni pod tym adresem: Link

 

 

 Uwaga !!! - Wybór formy studiów 26+, dokonujemy w dalszej części wypełniania formularza rekrutacyjnego

 

 

 

 

 

Wybierz rodzaj studiów:Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego (więcej)

Wydział Ekonomiczny (więcej)

Wydział Humanistyczny (więcej)

Wydział Techniczny (więcej)

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu (więcej)