Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja AJP na rok akademicki 2019/2020

Witaj drogi kandydacie !!!

Przy rejestracji musisz wypełnić formularz, po którym automatycznie wygeneruje się podanie na studia.
Przy wypełnianiu potrzebne będą:

 • dowód osobisty;
 • świadectwo dojrzałości;
 • dyplom wraz z suplementem lub indeksem (przy ubieganiu się na studia II stopnia);
 • zdjęcie (jak do dowodu osobistego) w formie elektronicznej w formacie JPG.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz identyfikator  UID i HASŁO   ( ZAPAMIĘTAJ JE ! ), będą potrzebne do każdorazowego logowania się w systemie i sprawdzenia czy zostałeś przyjęty na studia.
UWAGA !
Jeśli byłeś lub jesteś studentem, absolwentem, kandydatem z lat ubiegłych - POSIADASZ JUŻ NIU I HASŁO (zaloguj się po prawej stronie okna).

Rejestracja elektroniczna (czynna całą dobę).

Lista dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału prowadzącego dany kierunek

 • podanie wydrukowane po zarejestrowaniu się w systemie i podpisane;
 • świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub jego kopia potwierdzona notarialnie);
  •   kandydaci ze „starą maturą” (tzn. na świadectwie są oceny) dodatkowo świadectwo  ukończenia szkoły średniej;
  •   kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza  przysięgłego
 • dyplom wraz z suplementem lub indeksem (przy ubieganiu się na studia II stopnia), absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza  przysięgłego;
 • dowód opłaty rekrutacyjnej na każdy wybrany kierunek / specjalność i formę studiów (wygenerowany przez system po zarejestrowaniu się);
 • 3 zdjęcia (jak do dowodu osobistego);
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu

Miejsce rekrutacji:

Dziekanat Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego ul. Chopina 52, blok 7, pokój 115

w dni powszednie w godz. 8.00-15.30

na kierunki I i II stopnia:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

 Dziekanat Wydziału Ekonomicznego ul. Chopina 52, blok 7, pokój 122 i 123,

w dni powszednie w godz. 8.00-15.30

na kierunki I i II stopnia:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie

 Dziekanat Wydziału Humanistycznego ul. Teatralna 25, pokój 121

w dni powszednie od 8.00-15.30

na kierunki I i II stopnia:

 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie jezyka angielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • filologia polska
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika

 Dziekanat Wydziału Technicznego ul. Chopina 51, blok 5, pokój 213

w dni powszednie od 8.00-15.30

na kierunki I i II stopnia:

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

 Dziekanat Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu ul. Teatralna 25, pokój 121

w dni powszednie od 8.00-15.30

na kierunki I i II stopnia:

 • kulturoznawstwo
 • turystyka i rekreacja

Jeśli jesteś cudzoziemcem zapoznaj się z informacją dla kandydata - cudzoziemca na stronie uczelni pod tym adresem: Link

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie uczelni pod tym adresem: Link

 

 

 

 Uwaga !!! - Wybór formy studiów 26+, dokonujemy w dalszej części wypełniania formularza rekrutacyjnego

 

 

 

 

 

Wybierz rodzaj studiów:Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego (więcej)

Wydział Ekonomiczny (więcej)

Wydział Humanistyczny (więcej)

Wydział Techniczny (więcej)

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu (więcej)